Курсові роботи з кримінального процесу

Диференціація та уніфікація форми кримінального процесу

Теоретичні засади дослідження уніфікації та диференціації форми кримінального процесу. Поняття кримінально-процесуальної форми. Сутність уніфікації та диференціації кримінально-процесуальної форми. Характеристика диференційованих форм кримінального провадження. Кримінальне провадження на підставі угод. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Кримінальне провадження яке містить державну таємницю. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

ВЫБОРЫ

- способ формирования органов государства и органов местного самоуправления с помощью голосования. Реализация гражданами своего избирательного права является одной из важнейших форм их участия в управлении государством. Порядок и правила проведения В. закрепляются обычно в конституциях и др. конституционно-правовых актах конкретных государств. В. могут быть парламентскими и президентскими (в зависимости оттого, какой орган избирается), всеобщими или частичными (если избирается только часть состава парламента), общегосударственными или местными, очередными или досрочными, однопартийными, многопартийными или беспартийными, на альтернативной основе и безальтернативными (если выдвигается только один кандидат), прямыми или косвенными (многоступенчатыми), основными или дополнительными.

Источник - legaldictionary.ru

Мотив, мета і емоції разом з провиною включаються в суб'єктивну сторону злочину. Вони мають значення самостійних ознак і виконують важливу роль у визначенні і обгрунтуванні провини. На відміну від провини ці ознаки є факультативними. У разі вказівки їх в нормі Особливої частини УК, що визначає конкретний склад злочину, мотив, мета і емоції виконують роль обов'язкових ознак. У подібних ситуаціях вони впливають або на кваліфікацію злочину, або на кримінальну відповідальність взагалі. Наприклад, купівля-продаж неповнолітнього в цілях вилучення у нього органів або тканин для трансплантації служить підставою для кваліфікації даного діяння по п. "ж" ч. 2 ст. 152 УК. Корисливий мотив незаконного усиновлення (удочеріння) через підвищену суспільну небезпеку скоєного дозволив криміналізувати навіть одиничне діяння. Незаконні дії з усиновлення (удочерінню) дітей по інших мотивах є злочином тільки у разі неодноразового їх здійснення.
У разі потреби змінити звинувачення тяжче або таке, що істотно відрізняється від первинного по фактичних обставинах, прокурор або його заступник повертає справу слідчому для додаткового розслідування і пред'явлення нового звинувачення.

Курсові роботи з кримінального процесу