Курсові роботи з кримінального процесу

Забезпечення прав людини й громадянина при досудовому слідстві

Поняття і загальні положення досудового слідства. Поняття досудового слідства. Загальні положення досудового слідства. Поняття та процесуальний статус обвинуваченого. Поняття обвинуваченого. Забезпечення обвинуваченому права на захист. Нагляд прокуратури за додержанням прав людини і громадянина при досудовому слідстві.

МИЛИЦИЯ

От латинского militia - военная служба, гражданское ополчение. В РФ - система государственных органов исполнительной власти, призванных защищать жизнь. здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств и наделенных правом применения мер принуждения. Задачи милиции: 1. обеспечение личной безопасности граждан; 2. предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; 3. раскрытие преступлений; 4. охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.

Источник - legaldictionary.ru

До цього часу встало питання про необхідність впорядкування бібліотечної справи. Слід було узагальнити практику керівництва бібліотечною роботою в місцях висновку різних типів і найбільш прийнятну, таку, що відповідає духу часу, закріпити в нормативному акті. У липні 1930 р. була видана Інструкція у бібліотечній справі в ИТУ РРФСР. Передбачалося в кожному ИТУ з числом штатних місць від 200 обов'язковий пристрій бібліотеки. Загальне керівництво бібліотечною роботою покладалося на учбово-виховну частину. Штатна посада бібліотекаря вводилася за наявності у фонді не менше 3000 книг. Ця норма, поза сумнівом, переслідувала мету активізувати діяльність адміністрації по створенню книжкового фонду. Підбір книг ставився в залежність від рівня загальноосвітньої підготовки засуджених. Фонд художньої літератури складав 40% загального книжкового фонду. При бібліотеках обиралася рада в кількості 5-9 чоловік.
Наміри винного визначають ті суспільно небезпечні наслідки, які той, що робить замах прагне досягти при нападі (убити або побити особу, викрасти дрібну або особливо крупну суму і т.д.), що не може не вплинути на ступінь небезпеки посягання.

Курсові роботи з кримінального процесу