Курсові роботи з кримінального процесу

Закiнчення досудового розслiдування

Теоретичні засади дослідження закінчення досудового розслідування. Поняття стадії досудового розслідування та його форми. Форми закінчення досудового розслідування. Процесуальний порядок закінчення досудового розслідування. Процесуальний порядок закриття кримінального провадження. Процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

ЗАКЛАД

Закладом признается договор о залоге, по условиям которого заложенное имущество (вещь) передается залогодержателю во владение. Закон Российской Федерации от 29.05.92 N 2872-I, ст.49

Источник - legaldictionary.ru

У необхідних випадках можлива присутність представників правоохоронних органів запрошуючої сторони при виробництві слідчих дій. У зв'язку з цим на прохання запрошуючої установи йому своєчасно повинно повідомлятися про час і місце виконання доручення (ст. 4 Конвенції про правову допомогу 1959 р., п. 3 ст. 8 Мінській конвенції 1993 р.). При необхідності виїзду слідчого для присутності при проведенні слідчих дій на території іншої держави потрібно отримати на цю письмову згоду останнього.
Абсолютний імунітет відносно думки, виражене в засіданні Конституційного Суду, а також рішення, прийнятого Конституційним Судом. На цей імунітет не розповсюджуються терміни давності притягання до кримінальної відповідальності і після закінчення повноважень судді Конституційного Суду (згідно ст. 12 цього ж Закону, одноразовий термін повноважень встановлений в 12 років).

Курсові роботи з кримінального процесу