Курсові роботи з кримінального процесу

Залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій

Теоретичні засади дослідження залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій. Поняття і значення слідчих дій. Класифікація слідчих дій у кримінальному процесі. Аналіз особливостей залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій. Поняття спеціальних знань, основні форми та суб'єкти їх використання (застосування) у судочинстві. Правовий статус спеціаліста як суб'єкта кримінального процесу й учасника слідчих дій. Форми взаємодії в процесі використання спеціальних знань.

МЕНЬШИНСТВО

Группа, которая, как правило, находится в численном меньшинстве по отношению к остальной части населения государства, не занимает доминирующее положение; ее члены, как правило, являясь гражданами страны, обладают этническими, языковыми или религиозными отличиями, которые выделяют их среди основной части населения. Обычно членов такой группы объединяют чувство солидарности и желание сохранить свою культуру, традиции, религию или язык. Такая группа может находиться в положении меньшинства, иногда фактически являясь большинством. Статус меньшинства определяется не численностью группы, а наличием отличительных черт, таких как дискриминация. Основные отличительные характеристики меньшинства: 1. Члены меньшинства находятся в невыгодном положении по сравнению с другой группой. 2. Меньшинство идентифицируется по отличительным (очевидным) признакам группы. 3. Меньшинство - это группа, которая осознает себя таковой, с твердой уверенностью в своем своеобразии. 4. Люди обычно не становятся добровольно членами такой группы; они ими рождаются. 5. По выбору или в силу необходимости члены меньшинства предпочитают вступать в брак с членами своей группы.

Источник - legaldictionary.ru

Жумуров і Коннов звинувачувалися в умисному вбивстві, здійсненому з особливою жорстокістю, групою осіб за попередньою змовою з хуліганських спонук. 3-й окружний військовий суд повернув кримінальну справу в прокуратуру комплексу "Байконур" для виділення справи відносно громадянина Республіки Казахстан Жумурова і рішення питання про передачу його правоохоронним органам Республіки Казахстан. Для обгрунтування свого рішення Суд послався на п.6.12 Договори оренди комплексу "Байконур", ув'язненого 10 грудня 1994 р. між Російською Федерацією і Республікою Казахстан, згідно якому юрисдикція Російської Федерації розповсюджується виключно на її громадян-військовослужбовців, осіб цивільного персоналу Російської Федерації і членів їх сімей. У протесті прокурора комплексу "Байконур" ставилося питання про відміну ухвали судді окружного військового суду, оскільки суд повинен був керуватися не названим Договором, а укладеною на його основі Угодою між Урядами Російської Федерациі і Республіки Казахстан від 4 жовтня 1997 р. "Про взаємодію правоохоронних органів в забезпеченні правопорядку на території комплексу „Байконур", ратифікованим Федеральним законом від 8 жовтня 2000 р. N 123-ФЗ. Стаття 5 Угод відносить до юрисдикції Росії розгляд всіх справ про правопорушення, здійснені на території комплексу, за винятком злочинів, здійснених громадянами Республіки Казахстан проти Республіки Казахстан, її фізичних і юридичних осіб. Через ст.59 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року попередній договір застосовується тільки в тій мірі, в якій його положення сумісні з положеннями подальшого договору, а при несумісності положень, що виключає одночасне застосування договорів, попередній договір в цій частині вважається припиненим. Таким чином, в цій ситуації підлягала застосуванню Угода від 4 жовтня 1997 р., оскільки питання юрисдикції воно трактує інакше, ніж Договір від 10 грудня 1994 р. (Хворій Верховного Судна Російської Федерації. 2001. N 7. С.18-19).
У довідці про судові витрати необхідно вказати розмір витрат, виплачених свідкам, потерпілим, експертам, понятим і за зберігання, пересилку, дослідження речових доказів і проведення слідчих експериментів.

Курсові роботи з кримінального процесу