Курсові роботи з кримінального процесу

Кримінально-процесуальне законодавство України: загальна характеристика

Система кримінального процесуального законодавства України. Роль Конституції та міжнародно-правових угод, ратифікованих Україною, у регулюванні кримінально-процесуальної діяльності. Кримінальний процесуальний кодекс України, його зміст і структура. Чинність кримінального процесуального законодавства в часі, просторі та за колом осіб. Вплив роз'яснень Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, відомчих нормативних актів на регулювання кримінально-процесуальної діяльності.

САМУРАИ

(от яп. самурау - служить) - в феодальной Японии XIII-XIX вв. военно-феодальное сословие мелких дворян. В широком смысле под С. понимались все светские феодалы.

Источник - legaldictionary.ru

Ніхто не сперечається з тим, що злочинність, особливо міжнародну, повністю викоренити неможливо. Але міжнародне співтовариство повинне мати в своєму розпорядженні механізм здійснення правосуддя у разі здійснення найбільш серйозних порушень, що зачіпають корінні інтереси всього людства. Само право на суд за злочини проти міжнародного права повинне реалізовуватися всім міжнародним співтовариством, а не яким-небудь однією державою або групою країн, і за допомогою створеного на постійній основі спеціально для цих випадків Міжнародного кримінального суду.
Сторони не мають права посилатися в обгрунтування своєї позиції на докази, які в установленому порядку визнані неприпустимими або не дослідилися в судовому засіданні. Суддя перериває такі виступи і роз'яснює засідателям присяг, що вони не повинні враховувати дані обставини при винесенні вердикту (ч. 3 ст. 336, ч. 4 ст. 292 УПК РФ).

Курсові роботи з кримінального процесу