Курсові роботи з кримінального процесу

Міжнародна правоохоронна діяльність

Теоретичні засади дослідження міжнародної правоохоронної діяльності. Правоохоронна діяльність держави: поняття та ознаки. Міжнародне співробітництво у галузі правоохоронної діяльності. Характеристика особливостей міжнародної правоохоронної діяльності. Зміст, основні напрями та форми міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю. Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів України в рамках Інтерполу.

КАНТОН

(фр. canton) -1) территориальная единица (субъект федерации) в Швейцарии: 2) низовая административно-территориальная единица во Франции и ряде других государств.

Источник - legaldictionary.ru

Для вирішення питання про вік винного слід керуватися документами про народження, а при їх відсутності - висновком медичної експертизи. При цьому особа вважається таким, що досягло, певного віку не в день народження, а починаючи з наступної доби. У разі, коли вік обвинуваченого неповнолітнього встановлюється судово-медичною експертизою і день його народження встановити точно не представляється можливим, а встановлюється тільки місяць, то вдень його народження вважатиметься перше число місяця наступного за тим, в якому імовірно народився обвинувачений, якщо ж встановлений тільки рік народження, то особа вважатиметься такою, що досяг кримінальної відповідальності першого числа, наступного року. Таке положення прийняте для того, щоб уникнути судової помилки при визначенні віку настання кримінальної відповідальності.
Продовольче і речове забезпечення, зокрема милом, банний-пральне обслуговування засуджених військовослужбовців проводиться по нормах і в порядку, встановленим військовим законодавством для військовослужбовців, що проходять військову службу по заклику.

Курсові роботи з кримінального процесу