Курсові роботи з кримінального процесу

Органи, які уповноважені здійснювати оперативно-розшукову діяльність в Україні

Поняття оперативно-розшукової діяльності та її види. Система органів, уповноважених на здійснення ОРД. Компетенція органів, уповноважених на здійснення ОРД, та порядок їх функціонування.

СЕНЬОР

(от лат. senior - старший) - в Западной Европе в Средние века: а) феодал, земельный собственник (собственник сеньории), в зависимости от которого находились крестьяне (а часто и горожане); б) феодал, в личной зависимости от которого находились более мелкие феодалы - вассалы (см. Вассалитет).

Источник - legaldictionary.ru

На засуджених покладається спеціальний обов'язок виконувати законні вимоги адміністрації установ і органів, виконуючих покарання; без цього неможливо в повному об'ємі, точно і в строк виконати покарання. Мова йде про виконання засудженими законних вимог, а не будь-яких вказівок і наказів адміністрації. Законність вимоги, що пред'являється, слід визначати, виходячи з його загальної характеристики і спрямованості, а не з того, чи входить в компетенцію даного співробітника вимагати виконання засудженими конкретних дій. У виправних установах встановлюються єдині режимнопедагогические вимоги, що пред'являються до засуджених, за виконанням яких зобов'язані стежити всі співробітники виправної установи незалежно від ними посади; всі такі вимоги будуть законними. При невиконанні засудженим пред'явленої співробітником вимоги посилання на його незаконність повинне бути обгрунтованим (вимогу носить суто особистий характер, не передбачено правовою нормою, противоречит закону і інш.).
Узагальнюючи викладене, робимо вивід, що немає ніяких препятствій до застосування кримінального закону до цього найнебезпечнішого виду злочинів, якщо вони здійснені адвокатами у зв'язку з виконання ними своїх професійних обов'язків.

Курсові роботи з кримінального процесу