Курсові роботи з кримінального процесу

Поняття і зміст процесу доказування

Поняття і елементи процесу доказування в кримінальному провадженні. Обов'язок доказування. Поняття, способи збору і перевірки доказів. Особливості збору і перевірки доказів в різних стадіях процесу. Поняття і значення оцінки доказів. Поняття внутрішнього переконання як методу і результати оцінки доказів. Джерела доказів.

РЕГИОН

- часть территории РФ, обладающая общностью природных, социально-экономических, национальных, культурных и других условий. “Р.” может совпадать с границами территории субъекта РФ либо объединять территории нескольких субъектов РФ. Такая характеристика понятию “Р.” дана в Основных положениях региональной политики в Российской Федерации, утвержденных Указом Президента РФ от 3 июня 1996 г. № 803. Чаще всего в отечественной юридической литературе термин “Р.” используется либо для обозначения неодинаковых частей территории РФ, либо (значительно реже) при характеристике краев, областей, городов федерального значения. Для обозначения отдельных частей российского пространства законодательство оперирует и иной терминологией - бассейны, зоны, округа, районы и т.п. (В.Ч.)

Источник - legaldictionary.ru

І останнє. Важливо врахувати компетенцію прокурорів різних рівнів, встановлену у ряді випадків Законом про прокуратуру і наказами Генерального прокурора РФ. Так, ч.2 ст.33 Закон про прокуратуру в говорить про можливість звільнення кожного незаконно підданого затриманню тільки на підставі ухвали прокурора або його заступника. Наказ Генерального прокурора РФ № 90 від 15.12.98г. "Про порядок розгляду звернень і прийому громадян в органах прокуратури РФ" містить вимогу про те, щоб рішення про відхилення звернень громадян приймали прокурор або його заступник, і вони ж давали відповіді заявникам. Вказівка Генерального прокурора № 8/40 від 05.02.98 "Про порядок переказу гласності матеріалів прокурорської і слідчої діяльності працівниками Генеральної прокуратури Російської Федерації" і Вказівка № 43/39 від 23.06.98 "Про додаткові заходи по забезпеченню збереження службової інформації при розслідуванні кримінальних справ", конкретизують ст. 139 УПК, що встановлює порядок прідачи даних попереднього наслідку гласності і покладають контроль за цією діяльністю на заступників Генерального прокурора, прокурорів суб'єктів федерації, районних, міських прокурорів.
Оскільки процесуальний документ є письмовим атрибутом будь-якої дії або рішення, то неприпустимо здійснення якої-небудь дії з кримінальної справи без складання передбаченого законом процесуального документа, і навпаки.

Курсові роботи з кримінального процесу