Курсові роботи з кримінального процесу

Прокурор у кримінальному провадженні

Теоретичні засади дослідження діяльності прокурора в кримінальному провадженні. Прокурор як суб'єкт кримінального провадження. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України. Аналіз особливостей діяльності прокурора в кримінальному провадженні. Діяльність прокурора під час проведення досудового розслідування. Повноваження прокурора в суді.

АДВОКАТ

лат. advocatus А. Юрист, специалист, оказывающий профессиональную правовую помощь физическим и юридическим лицам, осуществляющий защиту подсудимого в суде. Б. Защитник, выступающий в защиту кого-либо, чего-либо

Источник - legaldictionary.ru

Відповідно до ст. 77 КВК РФ у виняткових випадках передбачається можливість залишення осіб, вперше засуджених на термін не понад п'ять років, яким відбування покарання призначене у виправній колонії загального режиму, з їх письмової згоди в слідчих ізоляторах або в'язницях для виконання робіт по господарському обслуговуванню. На цю категорію засуджених режим попереднього висновку не розповсюджується. Їх правовий статус регулюється нормами, що діють у виправних колоніях загального режиму.
Заохочувальні норми стимулюють бажану для держави поведінку, не удаючись до заходів примушення. Заохочувальні норми не можуть бути велінням, категоричним розпорядженням. Виконання засудженим умов заохочувальної норми ще не дає права вимагати того або іншого виду заохочення, а орган, виконуючий покарання, не зобов'язаний на вимогу засудженого надавати таке заохочення.

Курсові роботи з кримінального процесу