Курсові роботи з кримінального процесу

Процес регламентації звільнення від кримінальної відповідальності

Поняття звільнення від кримінальної відповідальності та його зміст. Аналіз особливостей процесу регламентації звільнення від кримінальної відповідальності. Форми закінчення досудового розслідування. Процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

КАССАЦИЯ

(от лат. quasso - разрушаю, разбиваю) - 1) обжалование и опротестование в вышестоящий суд судебных решений, приговоров, не вступивших в законную силу; 2) проверка вышестоящим судом законности и обоснованности решений и приговоров суда, не вступивших в законную силу, по имеющимся в деле и дополнительно представленным материалам. При рассмотрении К. существо дела не затрагивается; 3) пересмотр, отмена судебного решения вышестоящей инстанцией по причинам нарушения законов или несоблюдения правил судопроизводства низшей инстанцией.

Источник - legaldictionary.ru

Таким чином, в першому випадку допитуваному повідомляється достовірна інформація, яка через наявність в свідомості такого обличчя асоціацій, відображених в пам'яті обставин скоєння злочину, викликає неадекватну реакцію, приводить до помилкового виводу, хоча цілком може тлумачити і інакше, не позбавляє можливості допитуваного вибору іншого варіанту пояснення сенсу наданої інформації і її значення, а також лінії своєї поведінки, з неминучістю не приводить до помилкових виводів і несприятливих для нього наслідків. Неправильні виводи з даної інформації робляться особами, причетними до злочину, через дію не слідчого, а впливу на характер їх мислення відображеної в їх пам'яті справжньої події злочину і тієї ролі, яку вони виконували на різних його етапах, відомих тільки ним подробиць і обставин злочинного діяння. Тому аналізований прийом є засіб дії, але не насильства.
Коли суд визнає висновок експерта недостатньо ясним або неповним, а також у разі необгрунтованості висновку або сумніву в його правильності суд може призначити додаткову або повторну експертизу. Вона проводиться з дотриманням викладених правив.

Курсові роботи з кримінального процесу