Курсові роботи з кримінального процесу

Процесуальний статус слідчого судді

Теоретичні засади дослідження процесуального статусу слідчого судді. Поняття суб'єктів кримінального провадження. Класифікація суб'єктів кримінального провадження. Місце слідчого судді в системі суб'єктів кримінального провадження. Аналіз особливостей процесуального статусу слідчого судді. Процесуальний статус слідчого судді. Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному процесі України.

ВЫЕМКА

- в уголовно-процессуальном праве - следственное действие, связанное с изъятием у физического или юридического лица определенных предметов или документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся (ст. 167 УПК РСФСР). В. производится по мотивированному постановлению следователя в присутствии понятых. Наложение ареста на корреспонденцию и В. ее в почтово-телеграфных учреждениях может производиться только с санкции прокурора либо по определению или постановлению суда.

Источник - legaldictionary.ru

Огляд є гострим вторгнення в сферу інтересів особи. Для його проведення необхідні фактичні і формальні підстави. Перші - це наявні в справі дані про те, що не тілі оглянутого збереглися сліди злочину, є тілесні ушкодження або особливі прикмети. Формальна ж підстава - це ухвала слідчого про проведення огляду. Воно обов'язкове для оглянутих осіб (ч. 2 ст. 179), хоч і різною мірою. Обов'язковість огляду означає можливість примусового, проти волі особи, обстеження його тіла. Вимозі про огляд зобов'язані підкорятися підозрюваний і звинувачений. Питання про можливість примусового огляду потерпілого повинне вирішуватися з обліком не тільки положень закону, але і етичних вимог, що ставлять а виключенням випадків, коли воно необхідне для оцінки достовірності його свідчень.
Інтерпретуючи положення закону про право потерпілого на ознайомлення з матеріалами справи з моменту закінчення попереднього слідства, необхідно враховувати, що в даних випадках маються на увазі всі форми закінчення попереднього слідства: а) коли наслідок завер-

Курсові роботи з кримінального процесу