Курсові роботи з кримінального процесу

Публічність та диспозитивність в українському кримінальному судочинстві

Теоретичні засади дослідження принципів публічності та диспозитивності в українському кримінальному судочинстві. Поняття і головні характеристики принципів права. Поняття та система принципів кримінального процесу. Аналіз особливостей принципів публічності та диспозитивності в українському кримінальному судочинстві. Принцип публічності в кримінальному процесі. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі.

ОТРУБ

- в России в начале XX в. земельный участок, выделенный из общинной земли (в результате столыпинской аграрной реформы) в единоличную крестьянскую собственность (в отличие от хутора - без переноса усадьбы).

Источник - legaldictionary.ru

Вдень відкриття нових або таких, що знов відкрилися обставин вважається: I а) день вступу до законної сили вироку, визначень, ухвал суду відносно особи, винної в наданні помилкових свідчень, представленні помилкових доказів, неправильному перекладі або злочинних діях, здійснених в ході кримінального судочинства (п. 1 ч. 4 ст. 414 УПК); би) день набуття чинності рішень Конституційного Суду РФ або Європейського Суду з прав людини (п. 2 і 3 ч. 4 ст. 414 УПК); у) день підписання прокурором висновку про необхідність відновлення виробництва зважаючи на нові обставини (п. 4 ч. 4 ст. 414 УПК).
Суть покарання у вигляді вмісту в дисциплінарній військовій частині. Вміст в дисциплінарній частині є самостійним покаранням, включеним в загальну систему покарань. Це спеціальне покарання передбачалося і в колишньому кримінальному законодавстві, проте називалося воно по-іншому - напрям в дисциплінарний батальон1.

Курсові роботи з кримінального процесу