Курсові роботи з кримінального процесу

Судовий захист у кримінальному процесі України

Теоретичні засади дослідження судового захисту в кримінальному процесі України. Поняття захисту, його види і значення у кримінальному судочинстві. Сучасне забезпечення права на захист у кримінальному провадженні. Аналіз особливостей судового захисту в кримінальному процесі України. Процесуальне становище захисника. Права та обов'язки захисника. Обов'язкова участь захисника.

МАНТИЯ

(греч. mantion - покрывало, плащ) - длинный плащ; парадное одеяние монархов, высших служителей церкви, в ряде государств - судей, адвокатов, членов ученых обществ и академий. В РФ М. введены для судей Конституционного Суда с 1992 г.

Источник - legaldictionary.ru

Таке ж значення можуть мати масові злочини в тісному сенсі, як повстання, опір, порушення військової дисципліни загонами, частинами військ, коли винність кожного втрачає індивідуальний характер і набуває, так би мовити, гуртове значення - "як все, так і ми", "на людях смерть червона" - і коли каральна влада в тих же міркуваннях доцільності вважає за можливе притягати до відповідальності не всіх винних, а лише тих, кого вона вважає важливішим, або навіть удається до вибору по долі десятого.
Об'єктивна сторона злочину характеризується і конкретними суспільно небезпечними наслідками, і причинним зв'язком між порушенням і результатом, що наступив. Під наслідками в даному випадку розуміється смерть людини або спричинення тяжкої шкоди здоров'ю військовослужбовця або аварія (пошкодження) літака до повної непридатності, а також іншого майна і т.п.

Курсові роботи з кримінального процесу