Курсові роботи з кримінального процесу

Судові прецеденти у кримінальному судочинстві

Характеристика судового прецеденту як джерела кримінально-процесуального права. Види джерел кримінально-процесуального права. Поняття та ознаки судового прецеденту. Види судового прецеденту. Місце судових прецедентів у кримінальному судочинстві України. Судові прецеденти та акти органів судової системи України з питань кримінального процесу. Застосування судової практики як різновиду судового прецеденту.

СВИДЕТЕЛЬ

Свидетелем может быть любое лицо, которому известны сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения спора хозяйственным судом (Ст. 51 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь)

Источник - legaldictionary.ru

Відповідно до ч. 3 ст. 37 УК перевищенням меж необхідної оборони визнаються умисні дії, явно не відповідні характеру і ступеню суспільної небезпеки посягання (смерть, тяжка шкода здоров'ю і т.п.). Подібна шкода може бути наслідком використання при захисті таких засобів, які були абсолютно невідповідні ні характеру, ні інтенсивності посягання. Наприклад, застосування вогнепальної зброї при захисті від нападу, що характеризується невисоким ступенем небезпеки. В той же час захист від озброєного нападу з використанням і інтенсивніших засобів цілком допустимий і кваліфікується як правомірна.
Нимі: вивчення спеціальної літератури, аналіз періодичного друку, особисте спостереження, систематизація повідомлень засобів масову інформацію і т.д., або нелегальними: несанкціоноване підключення до технічних засобів зв'язку, протиправне копіювання документів, підслуховування за допомогою технічних засобів і т.д.

Курсові роботи з кримінального процесу