Курсові роботи з кримінального процесу

Цивільний позов у кримінальному процесі

Поняття і значення цивільного позову в кримінальному процесі. Підстави, предмет і особливості доказування цивільного позову у кримінальній справі. Кримінально-процесуальні засоби забезпечення цивільного позову. Правові проблеми інституту цивільного позову у кримінальному процесі та шляхи їх вирішення.

УСТАВ

- в правовой терминологии РФ понятие, означающее основополагающий нормативный акт, которым определяется: а) правовой статус государственного (область, край и другие виды субъектов РФ) либо муниципального (район, город, муниципальный округ) образования; б) правовой статус международной организации (например, Устав ООН, Устав СНГ, Устав Союза России и Беларуси) - в этом случае У. является формой или составной частью международного договора; в) правовой статус конкретных юридических лиц (унитарных предприятий, хозяйственных обществ и товариществ, общественных и религиозных организаций, профсоюзов и т.д.) - в этом случае У. выступает как учредительный документ; г) организация определенной сферы деятельности Вооруженных сил (воинские уставы). Профессиональная деятельность консулов регулируется Консульским уставом СССР 1975 г. Названия У. в отечественной законодательной практике также носят некоторые кодифицированные акты, утвержденные правительством: УАТ, УВВТ, ТУЖД (обобщенно именуемые транспортными У.). В юридической литературе РФ широко используется такой иноязычный синоним понятия У. как “статут” (например, когда идет речь о статутах автономных областей в Испании или статуте Международного суда ООН) (см. также Устав субъекта РФ, Учредительные документы юридического лица).

Источник - legaldictionary.ru

Між різними морфологічними типами процесу немає жорстких бар'єрів. Їх вплив один на одного мав місце завжди, але в сучасному світі воно зростає. Англійська процедура habeas corpus проникла в законодавство практично всіх цивілізованих держав, а питання про введення інституту, що нагадує прокуратуру, обговорюється у Великобританії. Німецький інститут шеффенов у ряді європейських країн (Франція, Німеччина) фактично підміняє суд присяжних, що номінально зберігається, а в Італії, Фінляндії, Росії і деяких інших державах вводиться попереднє слухання справи в суді, коріння якого слід шукати в англійському процесі (процедура, іменована arraignment). Багато держав Африки, Індокитая і Дальнього Сходу, деякі арабські країни, такі як Алжір і Туніс, замість своїх традиційних судових форм перейняли французьку модель процесу, а англійський тип, крім Північної Америки, Австралії, Нової Зеландії, узятий за зразок в Індії і окремих африканських країнах. Разом з тим можливості для рецепції інших історичних форм не безмежні. Найбільш яскравий приклад - демонстративна відмова Німеччини (УПК 1877 р., реформа Еммінгера 1924 р., ліквідація інституту попереднього судового слідства в 1974 р.) і ряду інших, у тому числі і ненімецьких, країн, від використання раніше французької системи судочинства, що застосовувалася там. Це примушує припускати, що існують якісь об'єктивні інваріантні передумови для формування тих або інших морфологічних типів (історичних форм) судочинства. Мати адекватне уявлення про історичну форму, до якої належить судовий процес конкретної країни, і породжувачі її причинах так само важливо, як, наприклад, правильно визначити у людини групу крові - застосування несумісної крові може виявитися смертельним. Трудність в тому, що причини існування архетіпов судочинства вельми глибокі і мають не сучасно-політичне, а історичне пояснення. Політичні бурі проносяться над цими глибинними течіями, викликаючи на поверхні завихрення і водоверть, але впродовж цілих сторіч не в силах змінити головного напряму їх руху. Перед даною роботою не ставиться мета розкрити всі причини і умови, що сформували історичні типи (для цього було б потрібно окреме дослідження), але позначити основні з них ми все ж таки спробуємо. Так, наприклад, своєрідність англійського, французького і німецького типів кримінального процесу викликана не різницею політичних режимів (у всьому західному світі він ліберально-демократичний) і навіть не культурно-етнічними відмінностями (народи Західної Європи виникли приблизно в один час, споріднені між собою і відчувають свою суперетнічну і цивілізаційну спільність), а перш за все унікальністю історичного шляху, пройденого кожній з цих європейських країн. Такий архетіп судочинства, як шаріат, зобов'язаний своїм виникненням цивілізаційним і релігійним особливостям мусульманського миру, які також обумовлені своїми історичними причинами. Можна сказати, що в зовнішності цих судових форм винних переслідує як би вся історія людства. Вони існують незалежно від нашого волевиявлення, бо, як сказав поет, "...ми не вольні в спадщині батьків".
Розмір оплати праці засуджених, відпрацьованих повністю робочий час за місяць і що виконали встановлену для них норму, не може бути нижче за мінімальний розмір оплати праці, визначеної законодавством.
Завдання кримінально-виконавчого права як самостійній галузі права і напряму науки базуються на цілях і завданнях кримінального і витікаючого з нього кримінально-виконавчого законодательства1.

Курсові роботи з кримінального процесу