Курсові роботи з кримінального процесу

Апеляційне провадження в кримінальному процесі

Теоретичні засади дослідження апеляційного провадження в кримінальному процесі. Поняття та система кримінального процесу. Суть, завдання та основні риси апеляційного провадження. Об'єкти та суб'єкти апеляційного провадження. Процесуальний порядок апеляційного провадження в кримінальному процесі. Порядок і строки апеляційного оскарження. Наслідки подання апеляційної скарги. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Апеляційний розгляд. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги.

МЕДЖЛИС

- собственное название однопалатного парламента Ирана.

Источник - legaldictionary.ru

У разі виправдання підсудного по одній з поставлених йому статей УК або виключення одного або декількох епізодів звинувачення процесуальні витрати, безпосередньо пов'язані із збиранням і дослідженням доказів по цьому звинуваченню або його епізодам, приймаються на рахунок федерального бюджету. Витрати по виклику свідка, допитаного по епізоду, виключеному судом із звинувачення засудженого, не можуть бути стягнуті з нього і підлягають ухваленню на рахунок государства1.
Розділ 33 УК РФ не містить спеціальної норми про відповідальність військовослужбовців за розголошування військової таємниці. Більш того, на відміну від колишнього законодавства новий Кримінальний кодекс не тільки в розділі про злочини проти військової служби, але і в ст. 275 (державна зрада) і 276 (шпигунство) разом з поняттям державної таємниці не вживає поняття військової таємниці.

Курсові роботи з кримінального процесу