Курсові роботи з кримінального процесу

Обвинувачений у кримінальному процесі

Теоретичні засади дослідження статусу обвинуваченого в кримінальному процесі. Поняття суб'єктів кримінального провадження. Класифікація суб'єктів кримінального провадження. Поняття обвинуваченого. Особливості статусу обвинуваченого в кримінальному процесі. Характеристика прав і обов'язків обвинуваченого в кримінальному процесі. Проблемні аспекти нового Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення статусу обвинуваченого.

АЛЬПАРИ

- соответствие биржевого курса ценных бумаг или рыночного курса валют номиналу (паритету).

Источник - legaldictionary.ru

Положень ст. 475 УПК РФ, є прецеденти винесення слідчим ухвали "Про збудження перед судом клопотання про встановлення граничного терміну для ознайомлення обвинуваченого і його захисника з матеріалами кримінальної справи". Особливих складнощів використання даної процедури в практиці не виникає. Необхідно лише рекомендувати слідчим ретельно аргументувати в ухвалі свої доводи про те, що обвинувачений і захисник "явно затягують" і "без поважної причини не ознайомилися з матеріалами кримінальної справи".
Отже, не будь-який засіб, що приводить до певної (бажаною) мети, може застосовуватися в боротьбі із злочинністю. Необхідно вважати неприпустимим для впровадження в практику боротьби із злочинністю такі результати науки, які протіворечат основним соціальним принципам нашого суспільства, приводять (або можуть привести) до порушення прав людини.

Курсові роботи з кримінального процесу