Курсові роботи з кримінального процесу

Попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України

Стан дослідження тематики. Правове регулювання попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України. Зміст та складові попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України. Організація попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України.

ЗАЯВИТЕЛЬ

- лицо (физическое, юридическое), которым подается заявка на выдачу охранного документа на объект промышленной собственности или на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных.

Источник - legaldictionary.ru

Наприклад, під способом здійснення розкрадання може розумітися система умисних дій з підготовки, здійснення і заховання незаконного, безвідплатного з корисливою метою заволодіння матеріальними цінностями, що знаходяться у фондах державних або суспільних організацій, установ і підприємств і (або), передачі їх третім особам, охоплювана злочинним єдиним задумом, детермінована психофізичними якостями особи розкрадача (розкрадачів) і виборчим використанням ним (ними) відповідних знарядь, засобів, умов місця, часу, а також з урахуванням можливих дій (бездіяльності) інших осіб.
Поняття знищення, блокування, модифікації, копіювання інформації і порушення роботи ЕОМ, системи ЕОМ або їх мережі були розглянуті при аналізі злочину, передбаченого ст. 272 УК. Несанкціоновану настання вказаних наслідків означає їх настання всупереч волі власника інформації або устаткування або іншої уповноваженої особи.

Курсові роботи з кримінального процесу