Курсові роботи з кримінального процесу

Процесуальний статус захисника у кримінальному провадженні

Теоретичні засади дослідження процесуального статусу захисника у кримінальному провадженні. Поняття та значення захисту у кримінальному судочинстві. Особливості забезпечення права на захист у кримінальному провадженні. Аналіз особливостей процесуального статусу захисника у кримінальному провадженні. Особливості статусу захисника у кримінальному процесі. Права та обов'язки захисника у кримінальному процесі. Обставини, при яких участь захисника обов'язкова.

ЭКСПОРТ

- вывоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, с таможенной территории Российской Федерации за границу без обязательства об обратном ввозе. Факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной границы Российской Федерации, предоставления услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности. К экспорту товаров приравниваются отдельные коммерческие операции без вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации за границу, в частности при закупке иностранным лицом товара у российского лица и передаче его другому российскому лицу для переработки и последующего вывоза переработанного товара за границу Федеральный закон от 13.10.95 N 157-ФЗ, ст.2

Источник - legaldictionary.ru

Представляється, проте, що в УПК РФ не врахована можливість сторін представити і інші документи, яких раніше в справі не було і які не набули характеру "процесуальних документів", але проте мають значення для розгляду скарги. У УПК РСФСР вони називалися "Нові матеріали" і під ними розумілися різного роду довідки (наприклад, про хворобу, про службу в армії і ін.) і інші матеріали, які могли грати певну роль при дозволі скарги. Представлення таких "нових матеріалів", які не були отримані шляхом процесуальних дій, мало достатньо широке розповсюдження в практиці судів наглядових інстанцій. Одні з цих "нових матеріалів" свідчать про необхідність повернути справу до суду для нового розгляду, де ці матеріали будуть безпосередньо досліджені, інші, судна першої інстанції, що не потребують такої перевірки, можуть бути враховані судом, що розглядає справу в порядку нагляду (наприклад, довідки про стан здоров'я, про участь у військових діях і т.п.) при рішенні питання про
Вагітності засудженої або наявність у неї малолітніх дітей - до досягнення молодшою дитиною віку чотирнадцяти років, окрім засуджених до позбавлення волі на термін понад п'ять років за тяжких і особливо тяжкі злочини проти особи;

Курсові роботи з кримінального процесу