Курсові роботи з кримінального процесу

Система кримінального процесу України

Теоретичні засади дослідження системи кримінального процесу України. Сутність кримінального процесу. Мета і завдання сучасного кримінального процесу. Характеристика системи кримінального процесу України. Загальна характеристика стадій досудового провадження по кримінальній справі. Кримінально-процесуальна характеристика судового провадження. Загальна характеристика не обов'язкових стадій кримінального провадження.

АПЕЛЛА

- в Спарте - народное собрание. Формально А. была высшим органом власти, собиралась ежемесячно, ведала важнейшими государственными делами (вопросами суда, внешней политики и выборами должностных лиц), фактически она могла утверждать или отклонять предлагавшиеся ей решения герусии и эфоров. Обсуждение вопросов в А. не допускалось. Созывалась А. сначала царями или герусией, позже эфорами. Решение А., которое герусия или царь считали вредным для государства, могло быть ими отменено.

Источник - legaldictionary.ru

Ідея обмеження допустимості оперативно-розшукових даних тяжкістю злочинів достатньо популярна в юридичній науці. Так, В.С. Устінов свого часу пропонував в карно-процесуальному законі закріпити положення, згідно якому "... оперативно-розшукові заходи застосовуються в мінімальних межах в цілях попередження і розкриття тяжких і менш тяжких злочинів, запобігання спричиненню істотної шкоди суспільним, колективним інтересам, правам і інтересам громадян, якщо без їх використання неможливе досягнення будь-який з перерахованих целей"237.
По-перше, цивілізоване право минулого часу не знає злочинності правопорушення без злочинності правопорушника. Визнаючи, що дана особа з якої-небудь причини, напр., по малоліттю, безумству або божевіллю, безумовно, не здатне бути злочинцем, освічені правоучредітелі не визнають злочинним ніякого правопорушення, що чинить цією особою (232).

Курсові роботи з кримінального процесу