Курсові роботи з кримінального процесу

Класифікація спеціальної техніки. Мета і завданні застосування науково-технічних засобів

Сутність та класифікація спеціальної техніки. Поняття та загальна характеристика науково-технічних засобів у правоохоронній діяльності. Засади класифікації спеціальної техніки. Характеристика мети та завдань застосування оперативно-технічних засобів. Особливості та завдання застосування спеціальної техніки під час оперативно-розшукової діяльності в установах виконання покарань. Технічні засоби нагляду і контролю.

ЭМИТЕНТ

- юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими. Федеральный закон от 22.04.96 N 39-ФЗ, ст.2

Источник - legaldictionary.ru

Через ч. 3 ст. 125 УПК РФ, відповідно до якої розглядалося заявлене заступником прокурора клопотання, суддя перевіряє законність і обгрунтованість дій (бездействій) дізнавача, слідчого, прокурора в судовому засіданні за участю заявника, його захисника, законного представника або представника, якщо вони беруть участь в кримінальній справі, інших осіб, чиї інтереси безпосередньо зачіпаються обжалуємим дією (бездіяльністю) або рішенням, а також за участю прокурора.
Виправні роботи призначаються на термін від двох місяців до двох років засудженому, такому, що не має основного місця ра-ботип, і відбуваються в місцях, визначуваних органом місцевого самоуравления за узгодженням з кримінально-виконавчими інспекціями, але в районі місця проживання засудженого (ст. 50 УК). Неповнолітнім засудженим виправні роботи на- I значаются на строк до одного року.

Курсові роботи з кримінального процесу