Курсові роботи з кримінального процесу

Стадія як елемент системи кримінального процесу

Проблематика розподілу на стадії в сучасному кримінальному процесі. Поняття стадії кримінального провадження. Розмежування стадій кримінального провадження згідно КПК 2012 року. Характеристика стадій кримінального провадження згідно КПК 2012 року. Особливості початку досудового розслідування за новим кримінальним процесуальним законодавством України. Досудове розслідування. Підготовче провадження. Судовий розгляд. Провадження у суді апеляційної інстанції. Провадження у суді касаційної інстанції. Провадження у Верховному Суді України. Провадження за нововиявленими обставинами. Виконання судових рішень.

ХОЛДИНГ

Под холдингом понимается юридическое лицо любой организационно-правовой формы, в состав имущества которого входят и (или) в управлении которого находятся доли (акции) в имуществе иных юридических лиц, обеспечивающие ему право принятия или отклонения решений, принимаемых их высшими органами управления (“Положение о холдингах, создаваемых в процессе разгосударствления и приватизации республиканской собственности”, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.04.93 г., N 250)

Источник - legaldictionary.ru

Здоров'я населення як необхідний стан життєдіяльності само по собі не є об'єктом кримінально-правової охорони. Воно - об'єкт комплексу певних відносин, що виникають для його забезпечення. У сферу кримінально-правової охорони включена не вся система цих відносин, а лише частина з них. У їх числі - відносини, пов'язані із забезпеченням порядку звернення і використання наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих і отруйних речовин, із здійсненням в приватному порядку медичної практики і фармацевтичної діяльності, із забезпеченням санітарно-протівоепідеміологичеських і інших безпечних умов життєдіяльності населення. Саме цим групам відносин і заподіюється збиток в результаті скоювання даних злочинів.
Так, шахраї укладають із старезними самотніми людьми фіктивні договори про довічний зміст і подальший перехід в їх власність житла, що належить цим людям похилого віку. Нерідко предметом шахрайства виступає право користування нежилими приміщеннями, земельними ділянками і т.п.

Курсові роботи з кримінального процесу