Курсові роботи з кримінального процесу

Відкриття кримінального провадження

Теоретичні засади дослідження відкриття кримінального провадження. Поняття та зміст кримінального процесу. Структура кримінального процесу. Новели українського законодавства щодо початку кримінального провадження. Особливості відкриття кримінального провадження та досудового слідства як початкової стадії кримінального процесу. Відкриття кримінального провадження та початок досудового розслідування. Реєстр досудових розслідувань.

ВСПЫШКА

(англ. flash) (сленг.) -1) бурный подъем деловой активности, непредвиденный и непрогнозируемый заранее, последовавший за периодом стагнации всего рынка или его фрагмента; 2) применительно к фондовой бирже: активное предложение ценных бумаг, спрос на которые весьма велик, которые распространяются практически немедленно; 3) резкий во времени рост денежных доходов населения, охватывающий разные группы людей, имеющий место параллельно с ростом инфляции.

Источник - legaldictionary.ru

В першу чергу, це стосується майнових злочинів - але ними далеко не обмежується даний перелік. І, якщо Закон допускає можливість звільнення у зв'язку із зміною обстановки по злочинах невеликої і середньої тяжкості, навряд чи можна знайти вагому причину не визначити такий круг злочинів і при примиренні з потерпілим. Як неодноразово мовилося вище, від такої постановки питання і відповідного його рішення виграють всі - в першу чергу, сам потерпілий (адже примирення, що супроводжується відшкодуванням шкоди, йому "ближче до тіла", ніж його юридична неможливість), і, в другу - прічинітель шкоди, та і само держава.[83]
Разом з тим суддя має право за власною ініціативою ухвалити рішення про проведення попереднього слухання лише у випадках, якщо є підстава для повернення кримінальної справи прокуророві для усунення препятствій його розгляду в судовому розгляді, а саме у випадках, передбачених п. 1-3 ч. 1 ст. 237 УПК.

Курсові роботи з кримінального процесу