Курсові роботи з кримінального процесу

Засуджений (виправданий) як суб'єкт кримінального провадження

Теоретичні засади дослідження засудженого (виправданого) як суб'єкта кримінального провадження. Поняття суб'єктів кримінального провадження (суб'єктів кримінально-процесуальних відносин, суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності). Класифікація суб'єктів кримінального провадження. Характеристика статусу засудженого (виправданого) як суб'єкта кримінального провадження. Загальна характеристика суб'єктів, що відносяться до сторони захисту. Особливості статусу засудженого (виправданого) як суб'єкта кримінального провадження.

ТАЛИОН

(лат. Talio - возмездие) Принцип уголовной ответственности в раннеклассовом обществе, когда наказание точно соответствует причиненному вреду (“око за око, зуб за зуб”).

Источник - legaldictionary.ru

Передбачаючи некоректні випади, хотілося б відзначити, що ми не виступаємо за насадження в країні поліцейської держави, за "масове неконтрольоване підслуховування і підглядання, беззаконня спецслужб, тортури і туберкульоз в СИЗО, гоніння на адвокатуру...". Ми так само як, наприклад, И.Л, Петрухин категорично проти пріоритету інтересів боротьби із злочинністю над презумпцією невиновности75. Жоден тверезо мислячий юрист не заперечуватиме необхідність залишення за стороною захисту певних привілеїв по відношенню до сторони звинувачення, складових favor defen-sionis (сприяння захисту).
Як епіграф В.Т. Томін вибрав слова з "народної юриспруденції": "Добре бути строгим. Краще бути добрим. Ще краще - справедливим". Цей афоризм як не можна краще резонує з центральною проблемою сучасного кримінального процесу, суть якої полягає в тому, що кримінальне судочинство - несправедливо.

Курсові роботи з кримінального процесу