Курсові роботи з кримінального процесу

Визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі

Теоретичні засади дослідження визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі. Поняття доказів у кримінальному процесі. Поняття і елементи процесу доказування в кримінальному провадженні. Обов'язок доказування. Допустимість доказів у кримінальному процесі України. Аналіз особливостей визнання доказів недопустимими в українському кримінальному процесі. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого. Процесуальний порядок визнання доказів недопустимими.

СЕНАТОР

(лат. senator) - член сената. В РФ с 1994 г. вошло в обиход именовать С. членов Совета Федерации (по аналогии с другими странами).

Источник - legaldictionary.ru

Можна було б не погодитися з нашими виводами і заперечити, що, ймовірно, так воно і є, і в 83% випадках злочином не заподіяна шкода. Проте аналіз цих же вироків говорить про зворотний. 87% від всього об'єму заподіяної злочинами шкоди складає матеріальний збиток, на другому місці коштує фізична шкода - 13%. (див. діаграма №2). В рамках матеріального збитку відособлено можна виділити угін (3%), в рамках фізичної шкоди особливі правові наслідки наступають у разі спричинення смерті (3%).
Судова практика розвивається по шляху розширення застосування заходів, не пов'язаних з позбавленням волі. Нині вони складають близько 60% від всіх судових рішень. Це повною мірою відповідає Мінімальним стандартним правилам ООН відносно заходів, не пов'язаних з тюремним висновком (Токійські правила), і Європейським правилам громадських (альтернативних) санкцій і заходів.

Курсові роботи з кримінального процесу