Курсові роботи з кримінального процесу

Диференціація та уніфікація форми кримінального процесу

Теоретичні засади дослідження уніфікації та диференціації форми кримінального процесу. Поняття кримінально-процесуальної форми. Сутність уніфікації та диференціації кримінально-процесуальної форми. Характеристика диференційованих форм кримінального провадження. Кримінальне провадження на підставі угод. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Кримінальне провадження яке містить державну таємницю. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

ДЖУЧИДЫ

- монг., представители аристократич. рода потомков Чингиз - хана, занимавшие господствующее положение в военно - феодальной иерархии Золотой Орды.

Источник - legaldictionary.ru

М. И. Блум і А. А. Тилле вважають, що новий кримінальний закон повинен бути визнаний пом'якшувальним покарання, якщо він знижує нижчу межу покарання або альтернативно встановлює менш строгі види покарання, хоч би він одночасно і підвищував вищу межу покарання. Проте суд, застосовуючи старий закон відносно діянь, здійснених до введення в дію нового закону, на думку М. И. Блум і А. А. Тілле, не має права виходити за максимальні межі основного покарання, передбаченого санкцією нового закона151.
Депутати, члени виборних органів місцевого самоврядування, виборні посадові особи місцевого самоврядування на території муніципальної освіти не можуть бути затримані (за винятком випадків затримання на місці злочину), обшукані за місцем проживання або роботи, арештовані, притягають до кримінальної відповідальності без згоди прокурора суб'єкта Російської Федерації .

Курсові роботи з кримінального процесу