Курсові роботи з кримінального процесу

Докази та їх джерела в кримінальному судочинстві

Теоретичні засади дослідження доказів та їх джерел в кримінальному судочинстві. Поняття і елементи процесу доказування в кримінальному судочинстві. Докази у кримінальному процесі, їх ознаки та класифікація. Характеристика особливостей доказів та їх джерел в кримінальному судочинстві. Поняття, способи збору і перевірки доказів. Особливості збору і перевірки доказів в різних стадіях процесу. Поняття і значення оцінки доказів. Джерела доказів.

СТАТУТ

(лат. statuo - постановляю) 1. Устав, положение о правах и обязанностях каких-либо лиц или органов. 2. В некоторых странах (США и др.) - название законодательных актов общенормативного характера, в Великобритании - наиболее важные законы, принятые парламентом и одобренные королем.

Источник - legaldictionary.ru

Підкреслюючи самостійність слідчого, карно-процесуальний закон, що діє, обмежив її випадками, коли відповідно до УПК потрібне отримання судового рішення і (або) санкції прокурора. Зокрема, рішення суду необхідно отримати, коли планується проведення дій, направлених на обмеження конституційних прав громадян, пов'язаних з обмеженням: а) особистій недоторканності (п. 1-3, 6 ч. 2 ст. 29 УПК); би) недоторканності приватного життя (п. 8, 11 ч. 2 ст. 29); у) недоторканності житла (п. 4, 5 ч. 2 ст. 29); г) обмеженням майнових прав (п. 7, 9 ч. 2 ст. 29); д) тимчасовим усуненням обвинуваченого з посади відповідно до ст. 114 (п. 10 ч. 2 ст. 29 УПК).
У разі оскарження ухвали слідчого про припинення справи прокурор знайомиться із справою і не пізніше 30 днів з дня надходження скарги відміняє ухвалу про припинення справи і відновлює досудове слідство або залишає скаргу без задоволення, про що повідомляє особу, що подала скаргу (ст. 215 УПК).

Курсові роботи з кримінального процесу