Курсові роботи з кримінального процесу

Експерт як суб'єкт кримінального провадження

Теоретичні засади дослідження процесуального становища експерта. Нормативне регулювання використання спеціальних знань у новому Кримінальному процесуальному кодексі України. Поняття та види судової експертизи. Аналіз особливостей процесуального становища експерта. Процесуальний порядок призначення і проведення експертизи. Права та обов'язки експерта. Висновок експерта.

МАКЛЕР

(нем. Makler)- 1)лицо, не заключающее самостоятельно сделок, а лишь указывающее на возможность их совершения; М. сводит продавца и покупателя. Маклерское вознаграждение, величина которого, как правило, зависит от суммы сделки, выплачивается как продавцом, так и покупателем; 2) посредник при заключении сделок на фондовых и товарных биржах а иногда и при заключении страховых, фрахтовых, жилищных и иных договоров. Действует по поручению клиентов и за их счет. Выступает в качестве юридического лица и специализируется на определенных видах операций. М. объединяются в маклерские конторы и фирмы, оказывающие посреднические услуги и взимающие за них комиссионные, устанавливаемые биржевым комитетом. См. т.ж. БРОКЕР; 3) сотрудник биржи, уполномоченный дирекцией биржи осуществлять ведение торгов в рамках секции фондового рынка ММВБ и контролировать исполнение Правил проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ.

Источник - legaldictionary.ru

Істота злочину А. Палюмбецкий "на відміну від несправедливості цивільною" убачає в "свідомому порушенні права або навмисному ухиленні індивідуальної волі від загальної, розумної, знищуваному за допомогою покарання" (977). У разі цивільної неправди А. Палюмбецкий бачить тільки відділення "від загальної волі, але ще без певної свідомості про її відношення, і в упевненості правоти" (978). "Несправедливість, - пише А. Палюмбецкий, - в якому б вигляді вона не виявлялася, повинна бути унічтожаєма", але "знищення відбувається тут за допомогою винагороди проведеної шкоди" (979). Разом з цивільною "несправедливістю" і злочином можливо і таке протиставило одиничної волі загальною, розумною, коли "воля, по роду свого прояву, може представляти тільки можливість порушення права". Ці випадки спричиняють за собою "тільки поліцейські заходи попередження" (980). "Провина, - пише А. Палюмбецкий в одному з своїх друкарських творів, - зупиняються на одній можливості злочину; такого роду порушення не можуть зливатися із злочинами по відсутності в них правопорушення: Немає і причини вважати такі правила довільними зважаючи на мотив заборони, тобто усунення можливості правопорушень" (981).
З'ясування місця огляду, часу і тривалості його проведення (при цьому особливу увагу слід звернути на якийсь час, що пройшло з моменту подачі заяви потерпілій або її представниками до виробництва даної слідчої дії);

Курсові роботи з кримінального процесу