Курсові роботи з кримінального процесу

Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі

Теоретичні засади дослідження забезпечення безпеки учасників кримінального процесу. Поняття забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі. Проблеми практичної реалізації заходів безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві. Аналіз особливостей забезпечення безпеки учасників кримінального процесу. Правове забезпечення реалізації безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Суб'єкти правовідносин щодо забезпечення безпеки учасників кримінального процесу. Заходи безпеки та процесуальний порядок їх застосування.

ОТКАТ

- неофициальное название части денежных средств, выделяемых на выполнение работ по государственному заказу, которую исполнитель заказа в благодарность за получение данного заказа, работы возвращает заказчику в лице чиновника, руководителя государственного органа. Существуют разнообразные формы возврата денежных средств заказчикам со стороны исполнителей заказа, например зачисление заказчиков в число исполнителей конкретной работы по заказу и выплата им заработной платы из средств, полученных от заказчика на выполнение работы за счет завышения объемов или недоплаты реальным исполнителям.

Источник - legaldictionary.ru

У тих випадках, коли винен перервав замах по обставинах, від нього не залежним, ступінь його винності мало відрізняється від винності у випадках закінченого замаху. Інакше справа йде тоді, коли винен добровільно відмовився від подальшого продовження злочину. Добровільна відмова має місце тоді, коли винен відмовився від закінчення злочину по внутрішніх спонуках (незалежно від їх характеру), усвідомлюючи, що він має можливість довести замах до кінця. У цих випадках міра покарання може бути призначена лише за ті дії, які фактично були здійснені винним (ч. 2 ст. 19 УК РРФСР); якщо ж його дії самі з себе не містять складу злочину, значить, і покарання взагалі не може бути застосоване. Якщо суб'єкт, що збирався кого-небудь отруїти, потім від цього відмовився, але придбав для цієї мети отруту, то його можна і повинно судити за незаконне придбання і зберігання отруйних речовин. Але якщо він з цією метою точив кухонний ніж або придбав топор, а потім добровільно відмовився від продовження своєї злочинної діяльності, то в його діях взагалі немає складу злочину, і, значить, міри покарання до нього взагалі застосовувати не можна.
Як і всі види кримінальних покарань, обмеження свободи повинне диференціювати відповідальність засуджених за довершений злочин і забезпечувати досягнення цілей покарання. Воно також є альтернативою терміновому позбавленню

Курсові роботи з кримінального процесу