Курсові роботи з кримінального процесу

Закриття кримінального провадження

Початок досудового розслідування та особливості кримінального переслідування за новим кримінальним процесуальним кодексом України. Характеристика інституту закриття кримінального провадження. Поняття стадії досудового розслідування та його форми. Форми закінчення досудового розслідування. Процесуальний порядок закриття кримінального провадження. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування.

КАРТЕЛЬ

(фр. cartel) - соглашение предприятий, обычно одной и той же отрасли, о ценах, рынках сбыта, объемах производства и сбыта, обмене патентами и т. д. Одна из форм монополистического объединения. Часто существует негласно. Фирмы, вступившие в К., сохраняют свою юридическую, финансовую, производственную и коммерческую самостоятельность.

Источник - legaldictionary.ru

Ухвалюючи вирок, суд може призначити покарання, тільки передбачене законом. Суд не має права визначати покарання, що перевищує максимум, встановлений відповідною статтею Кримінального кодексу. Тому не можна по ч. 1 ст. 136 УК РСФСР засудити кого-небудь до розстрілу, не можна по ст. 139 УК РСФСР призначити покарання в 5 років позбавлення волі, не можна по ст. 160 УК РСФСР засудити кого-небудь до позбавлення волі взагалі і т.д. Межею міри покарання є санкції, встановлені статтями Особливої частини за даний злочин. Якщо в статті вказаний лише мінімум покарання, а максимальні межі покарання не встановлені, то суд не має вдачі перевищувати ті максимальні межі, які встановлені Загальною частиною Кримінального кодексу (ст. ст. 28 і 30 УК РРФСР). Суд не має права застосовувати заходи покарання, які відсутні в переліку Кримінального кодексу відповідної союзної республіки, оскільки цей перелік є вичерпним.
Напрям пропозицій, заяв і скарг. Пропозиції, заяви і скарги підозрюваних і звинувачених, адресованих в органи державної влади, органи місцевого самоврядування і суспільні об'єднання, прямують через адміністрацію місця утримання під вартою.

Курсові роботи з кримінального процесу