Курсові роботи з кримінального процесу

Кримінально-процесуальне законодавство України: загальна характеристика

Система кримінального процесуального законодавства України. Роль Конституції та міжнародно-правових угод, ратифікованих Україною, у регулюванні кримінально-процесуальної діяльності. Кримінальний процесуальний кодекс України, його зміст і структура. Чинність кримінального процесуального законодавства в часі, просторі та за колом осіб. Вплив роз'яснень Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, відомчих нормативних актів на регулювання кримінально-процесуальної діяльності.

КОРОНА

(от лат. corona - венец) -1) драгоценный головной убор - знак монаршего достоинства; 2) термин, употребляющийся в государственном праве ряда монархических государств для обозначения власти (прерогативы) монарха, а т.ж. назначаемых им и действующих от его имени лиц гражданской администрации, вооруженных сил и судов (коронный суд, министры короны и т.д.). Термин “К.” (crown) особенно широко применяется в английском праве.

Источник - legaldictionary.ru

"Недоторканність, - як помічає проф. Мартенс, - розповсюджується як на самих посланників, так і на ті предмети, які безпосередньо пов'язані з їх посадою і особистою гідністю. На цій підставі визнаються недоторканними: житло посланника, рухомість і особливо листування, що належить йому, папери і справи посольства, які ні в якому випадку не можуть бути конфісковані". Але чи розповсюджується разом з недоторканністю на житло або місце перебування (будинок, вагон, пароплав, карета) дипломатичного агента і внеземельность? До XVIII сторіччя така внеземельность місцеперебування була загальновизнана, і звідси виводили два почала: право притулку (droit d'asile) в будинку посольства і право непокори місцевим кримінальним законам злочинних діянь, що чинять в будинку посольства, а іноді навіть така внеземельность розповсюджувалася на ту частину міста, де жив посол (franchise des quartiers).
При виданні Зведення законів вони не були включені в тому XV, в Зведення законів кримінальних, але потім, при складанні Укладення про покарання 1845 р., зайняли належне місце в розділі VI і, так би мовити, з особливих звернулися в загальних.

Курсові роботи з кримінального процесу