Курсові роботи з кримінального процесу

Кримінально-процесуальний примус

Примус у кримінальному провадженні: національні та міжнародні аспекти. Характеристика заходів кримінально-процесуального примусу. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування. Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних заходів. Види обмежень конституційних прав громадян у новому Кримінальному процесуальному кодексі України.

ЗЕЛЕНЫЕ

- массовое псевдодемократическое движение, возникшее в начале 70-х гг. в странах Западной Европы и направленное против загрязнения окружающей среды, ядерных испытаний и т.п.

Источник - legaldictionary.ru

Адміністрація може привертати засуджених до робіт по господарському обслуговуванню арештного будинку без оплати на якийсь час не більше 4 годин в тиждень. Роботи по господарському обслуговуванню включають: прибирання сміття, санітарно-гігієнічне прибирання приміщення, косметичний ремонт приміщення, дрібний ремонт меблів, господарського інвентаря, роботи в пральні, лазні і на інших господарських об'єктах. Роботи виконуються в порядку черговості.
Під останніми повинні бути понімаєми злочинні діяння, направлені на само буття держави, на його самостійне існування; оскільки самостійне буття держави може бути що розглядається або само по собі, або по відношенню до інших держав, то тому до області чисто політичних злочинів повинні бути относими: посягання на зовнішнє буття держави - зрада і посягання на внутрішній державний лад - заколот або бунт.

Курсові роботи з кримінального процесу