Курсові роботи з кримінального процесу

Міжнародний розшук злочинців

Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Процесуальний порядок міжнародного співробітництва. Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій. Кримінальне провадження у порядку перейняття. Сутність видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин. Поняття видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин. Принципи екстрадиції. Процесуальний порядок видачі особи (екстрадиції). Проведення екстрадиційної перевірки (ст. 587 КПК). Визнання та виконання вироків іноземних судів та передання засуджених осіб.

ХАЛИФАТ

- мусульманская теократия с халифом во главе. С Х в. в Западной Европе X. названо также государство, образовавшееся в результате арабских завоеваний VII-IX вв. (Арабский X.). В Турции X. был ликвидирован в 1924 г.

Источник - legaldictionary.ru

Поставлене завдання по створенню і розширенню власної виробничої бази ИТУ при загальному скороченні чисельності ув'язнених у зв'язку з переглядом справ на осіб, що відбували покарання за менш тяжкі злочини, і приведення раніше ухвалених вироків у відповідність із ст. 23 Основ кримінального законодавства СРСР створювали об'єктивні передумови для повного трудового забезпечення засуджених. Названі і інші чинники зумовили також ухвалення рішення про ліквідацію лес-
Не дивлячись на спірність нашої думки, вважаємо, що публічні заяви про доведеність провини можуть бути як офіційними, так і неофіційними. Офіційні публічні заяви про доведеність провини - це в основному ті, що оповістили в ході судового засідання, а так само у виступі перед ЗМІ на будь-якій стадії виробництва у кримінальній справі. Зрозуміло, такого роду заяви адвокати допускають рідко.

Курсові роботи з кримінального процесу