Курсові роботи з кримінального процесу

Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя

Теоретичні засади дослідження обвинувачення як предмету кримінального правосуддя. Поняття правосуддя у кримінальних справах. Функція обвинувачення та її місце в системі кримінально-процесуальних функцій. Сторона обвинувачення в кримінальному процесі. Характеристика обвинувачення як предмету кримінального правосуддя. Поняття, сутність та етапи реалізації обвинувачення за новим кримінальним процесуальним законодавством. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України.

СУИЦИД

(лат. suicid) - то же, что и самоубийство.

Источник - legaldictionary.ru

Цим пояснюється поява в період початку розпаду буржуазної демократії і переходу від так званого "вільного" капіталізму до імперіалізму реакційних кримінально-правових пропозицій, направлених на відмову від об'єктивних конструкцій складу злочину і на заміну цих конструкцій суб'єктивними ознаками. У пропозиціях антропологічного і соціологічного напрямів суб'єктивізм приймає форму відмови від провини і заміни її індивідуальними властивостями суб'єкта, що спонукали його до скоєння злочину 2.
Встановлюючи кримінальну відповідальність за ті або інші діяння, законодавець визначає межі шкоди, що заподіюється кримінальним законом, що охороняється, суспільним відносинам, які служать критерієм відмежування злочину від інших видів правопорушення. Таким чином, суспільно небезпечні наслідки у ряді злочинів є обов'язковим елементом об'єктивної сторони злочину.

Курсові роботи з кримінального процесу