Курсові роботи з кримінального процесу

Органи, які уповноважені здійснювати оперативно-розшукову діяльність в Україні

Поняття оперативно-розшукової діяльності та її види. Система органів, уповноважених на здійснення ОРД. Компетенція органів, уповноважених на здійснення ОРД, та порядок їх функціонування.

ХАЙРИНГ

(англ. Hiring) - 1) среднесрочная аренда имущества (от 6 месяцев до 3 лет); 2) одна из форм среднесрочного кредитования экспорта без передачи права собственности на товар: купленный товар остается в собственности продавца до тех пор, пока не будет внесена последняя часть выплачиваемой за него суммы; в этом случае товар выступает как материальное обеспечение кредита.

Источник - legaldictionary.ru

Законодавчий вираз цього початку повинен тоді зайняти місце не в Законах основних, а, зважаючи на залежність значення цієї формули від властивості нормованого ним відношення, в окремих групах законів; докладне ж його з'ясування повинне бути надане суддівській діяльності, направленій до застосування закону, при інтерпретації кожного окремого закону, по егопріроде і по його відношенню до даної групи юридичних фактів. Так само і наукове дослідження застосування цього положення до окремих пологів і видів правовідносин повинне отримати відповідне місце в курсах і підручниках державного, цивільного, кримінального ідругих права.
Серйозні диспропорції в цій сфері стали однією з причин появи закону про внесення змін і доповнень в УК РФ від 25 травня 1998 р. В процесі обговорення цього законопроекту разом із зміною диспозицій в Особливій частині пропонувалося істотно скоректувати деякі санкції, в основному у бік їх посилювання.

Курсові роботи з кримінального процесу