Курсові роботи з кримінального процесу

Особливості тактики допиту неповнолітнього свідка

Теоретичні засади дослідження особливостей допиту неповнолітнього свідка. Поняття та види допиту. Захист прав неповнолітніх у кримінальному процесі. Аналіз особливостей тактики допиту неповнолітніх свідків. Процесуальні особливості допиту неповнолітніх осіб. Особливості психології неповнолітніх, які необхідно враховувати під час допиту. Тактика та тривалість допиту неповнолітніх.

БРОКЕР

(англ. broker) - посредник на рынке ценных бумаг (фондовой бирже) или на товарной бирже, выполняющий функции по купле-продаже ценных бумаг или биржевого товара. Обычно действует на основе агентского договора, договора комиссии или поручения (см. Брокерская деятельность). В романо-германской правовой терминологии Б. именуется маклером, коммерческим агентом, посредником, торговым представителем.

Источник - legaldictionary.ru

Злочинні дії особи з складу команди корабля виражаються в залишенні ним гинучого корабля без належного розпорядження командира. У статті не уточнюється, розпорядження якого командира є належним: командира корабля або іншого безпосереднього начальника. Дозвіл на залишення корабля - виняткове право командира корабля; відповідне розпорядження може бути віддане ним команді корабля особисто або через нижчестоячих командирів. При цьому зазвичай визначається і порядок сходу з корабля, порушення якого вважатиметься протиправним. Разом з тим відхід з корабля з дозволу безпосереднього начальника або зовсім без дозволу не може вважатися протиправним, якщо в ситуації, що склалася, отримати відповідну вказівку командира корабля було неможливо і особа діяла в стані крайньої необхідності.
Особливо кваліфікуючими ознаками ст. 178 УК, передбаченими в ч. 3, виступають: 1) застосування насильства або загроза його застосування; 2) знищення або пошкодження чужого майна Або загроза його знищення або пошкодження, за відсутності ознак здирства. '"

Курсові роботи з кримінального процесу