Курсові роботи з кримінального процесу

Проблема переслідування, здійснюваного прокурором у суді

Теоретичні засади дослідження переслідування, здійснюваного прокурором у суді. Прокурор як суб'єкт кримінального переслідування. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України. Аналіз особливостей переслідування, здійснюваного прокурором у суді. Зміна обвинувачення в суді. Висунення додаткового обвинувачення. Відмова від підтримання державного обвинувачення. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення.

ГИПОТЕЗА

- в теории права структурный элемент нормы права, который указывает на условия ее действия. Так, Г. нормы права, касающейся отказа судьи принять заявление по гражданскому делу, являются: несоблюдение истцом установленного законом порядка предварительного внесудебного разрешения спора; неподсудность дела данному суду; подача заявления недееспособным лицом и т. д.

Источник - legaldictionary.ru

Разом з тим, захист прав людини в ході оперативно-розшукової діяльності за допомогою одного лише відомчого контролю або навіть прокурорського нагляду недостатня. Керівники оперативних служб, спеціальні контролюючі підрозділи останніх, а також прокурор є органами кримінального переслідування, звинувачення, а тому можуть бути недостатньо об'єктивними. Органами, найбільш відповідними для виконання контрольних функцій такого роду, представляються нам суди по адміністративних справах, що існують у ряді держав (ФРН, Франція, Фінляндія, Швеція), оскільки предмет розгляду в даному випадку відноситься до області адміністративного, а не карно-процесуального регулювання. Важливо, проте, щоб адміністративний суди контролювали дотримання прав людини при проведенні оперативної діяльності разом з розглядом інших адміністративних справ, тобто щоб такий судовий орган не перетворювався на спеціалізований "суд по оперативних питаннях", мимоволі стаючи "трояндиськником від юстиції."
На відвіку пануючу думку, підтримувану і знаменитим Чарльзом Дарвіном (Дарвін - Походження людини. Вип. III стор. 548 - 550. 557-558), шлюб в первісний час життя людського роду утілювався лише в двох видах: у моногамії і полігінії.

Курсові роботи з кримінального процесу