Курсові роботи з кримінального процесу

Прокурор у кримінальному провадженні

Теоретичні засади дослідження діяльності прокурора в кримінальному провадженні. Прокурор як суб'єкт кримінального провадження. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України. Аналіз особливостей діяльності прокурора в кримінальному провадженні. Діяльність прокурора під час проведення досудового розслідування. Повноваження прокурора в суді.

ФИНАНСЫ

(от лат. finance - денежный платеж) - совокупность объективно обусловленных экономических отношений, имеющих распределительный характер, денежную форму выражения и материализуемых в денежных доходах и накоплениях, формируемых в руках государства и субъектов хозяйствования для целей расширенного воспроизводства, материального стимулирования работающих, удовлетворение социальных и других потребностей. Условием функционирования финансов является наличие денег, а причиной появления финансов служит потребность субъектов хозяйствования и государства в ресурсах, обеспечивающих их деятельность.

Источник - legaldictionary.ru

Метод моделювання досить ефективний в процесі викривання обвинуваченого в брехні. Брехня як першопричина конфлікту може розглядатися як повна (допущення "легенди"), так і часткова (спотворення або заміна окремих фактів, обставин). Якщо обвинувачений висловлює "легенду", в його свідомості одночасно співіснують два варіанти розвитку події, дві його моделі: одна - "дійсна" модель події, що насправді мала місце, і інша - "помилкова" модель, створена обвинуваченим в його свідомості і інтерпретуюча дійсність в його користь. Виклад обвинуваченим свідчень на основі моделі "помилковою" (легенди) ускладнено тим, що йому потрібно постійно утримувати в своїй пам'яті всі крупні і дрібні елементи такої моделі. Брехню легко виявити в таких ситуаціях при використанні тактичного прийому деталізації свідчень.
Але, придивлявшись до основ цієї теорії, не можна не сказати, що вона є не тільки односторонньою, але і невірною. Загрозою злом не вичерпується вся охоронна діяльність держави; залякування не можна визнати єдиним мотивом, що утримує злочинну волю.

Курсові роботи з кримінального процесу