Курсові роботи з кримінального процесу

Процес регламентації звільнення від кримінальної відповідальності

Поняття звільнення від кримінальної відповідальності та його зміст. Аналіз особливостей процесу регламентації звільнення від кримінальної відповідальності. Форми закінчення досудового розслідування. Процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

ЗАЛОГ

- способ обеспечения обязательства, при котором кредитор-залогодержатель приобретает право в случае неисполнения должником обязательства получить удовлетворение за счет заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами за изъятиями, предусмотренными законом. Закон Российской Федерации от 29.05.92 N 2872-I, ст.1

Источник - legaldictionary.ru

Проте причинний зв'язок встановлюється не взагалі, а стосовно конкретної ситуації. Судова практика знає випадки, коли смертельний результат наступав від легкого удару по голові, оскільки будова черепа потерпілого мала органічний дефект - надзвичайно тонкі черепні кістки. Тут ситуація просто "не вписується" в усереднені рамки, пропоновані теорією "адекватної причинності", саме життя спростовує її. Основним методологічним пороком цієї теорії є те, що на місце об'єктивно існуючого причинного зв'язку ставиться суб'єктивне уявлення про зв'язок явищ, що відкриває дорогу найширшому суддівському свавіллю. У цьому полягає слабкість теорії "адекватної причинності".
Розкриваючи суб'єктивну сторону посягань на інтереси комерційних і інших організацій, законодавець використовує ту ж конструкцію, за допомогою якої описуються ознаки посадових злочинів і яка припускає відповідальність за діяння, здійснені з двома формами провини (див. ст. 27 УК).

Курсові роботи з кримінального процесу