Курсові роботи з кримінального процесу

Процесуальний статус слідчого судді

Теоретичні засади дослідження процесуального статусу слідчого судді. Поняття суб'єктів кримінального провадження. Класифікація суб'єктів кримінального провадження. Місце слідчого судді в системі суб'єктів кримінального провадження. Аналіз особливостей процесуального статусу слідчого судді. Процесуальний статус слідчого судді. Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному процесі України.

ЗАНЯТЫЕ

- лица трудоспособного возраста и старше, а также младших возрастов, работающие по найму за вознаграждение на условиях полного или неполного рабочего времени; не по найму, на приносящей доход работе, самостоятельно или у отдельных граждан; без оплаты на семейном предприятии. Федеральная программа, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.96 N 570

Источник - legaldictionary.ru

Деякі учені відзначають важливість нового положення закону, підкреслюють його особливу значущість для кваліфікації злочинів з матеріальним складом, що мають розривши в часі між діянням і передбаченими в законі наслідками. Наприклад, Б. В. Волженкин пише: "Новим в російському кримінальному законодавстві і принципово важливим є положення, що часом скоєння злочину визнається час здійснення суспільно небезпечної дії (бездіяльності) незалежно від часу настання наслідків (ч. 2 ст. 9)" (19). (19) См.:
Встановити в кримінальній справі об'єктивну істину - це означає визнати, що виводи органу розслідування і суду по питаннях, підметом рішенню по суті справи (чи було здійснено злочин, чи зробив його обвинувачений, яка форма його провини, чи є у справі пом'якшувальні або обтяжливі його провину обставини), зроблені відповідно до дійсності, з реальними фактами.

Курсові роботи з кримінального процесу