Курсові роботи з кримінального процесу

Судове слідство в українському кримінальному процесі

Поняття судового слідства в українському кримінальному процесі. Аналіз особливостей здійснення судового слідства. Початковий етап судового слідства. Процесуальний порядок дослідження доказів. Дії суду при встановленні в судовому засіданні неосудності обвинуваченого. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами.

ПРЕТОР

(лат. praetor) - 1) одно из высших должностных лиц Древнего Рима. Первоначально (с 367 г. до н.э.) обладали административной, военной, а также судебной властью по уголовным и гражданским делам. Со временем административные функции по охране порядка отошли к специальным магистратам - эдилам (см. Магистратура), и П. стал по преимуществу судебным магистратом. Различались П. городские (ведавшие делами римских граждан) и перегринские (ведавшие делами перегринов, т. е. чужестранцев). Пользуясь правом издавать эдикты, П. оказали огромное влияние на развитие римского права (см. Преторское право); 2) в современной Италии название судей претуры.

Источник - legaldictionary.ru

Що стосується права бути судимим в розумний термін, який інтерпретується як право бути судимим без невиправданої затримки, то УПК РФ істотно просунувся в регулюванні термінів попереднього розслідування злочинів і судового розгляду. Це виразилося перш за все в тому, що як обвинувачений, так і його захисник отримали право оскарження продовження термінів попереднього слідства, а також припинення справи і відкладення судового розгляду. Встановлені і достатньо короткі терміни розгляду такого роду скарг. Разом з тим серед прав обвинуваченого закон прямо не передбачив право бути судимим в розумний термін, що було б бажане. Проте через пряму дію вказаного права, передбаченого як Пактом, так і Конвенцією, судді, скарги, що розглядають такого роду, в обгрунтування своїх рішень має право посилатися на вказані міжнародні норми.
Тим часом нерідко тільки шляхом проведення слідчого експерименту можна перевірити можливість здійснення певних дій в конкретних умовах і відповідним чином, і тому представник потерпілого повинен наполягати на його проведенні коли вважає це необхідним.

Курсові роботи з кримінального процесу