Курсові роботи з кримінального процесу

Судовий захист у кримінальному процесі України

Теоретичні засади дослідження судового захисту в кримінальному процесі України. Поняття захисту, його види і значення у кримінальному судочинстві. Сучасне забезпечення права на захист у кримінальному провадженні. Аналіз особливостей судового захисту в кримінальному процесі України. Процесуальне становище захисника. Права та обов'язки захисника. Обов'язкова участь захисника.

ПОСЛУХ

- по Русской Правде - свидетель, слышавший о случившимся от кого - либо.

Источник - legaldictionary.ru

Так, в Італії в 70-х рр. з 10 подів, що поступають до судів 6 припинялися, В Англії Королівська служба кримінального переслідування припиняє до 20 % подів, що поступають з поліції, причому 58 % з них у зв'язку з недоліками доказів. У США звинувачення формулюються прокурорами тільки по 30-35 % подів, представлених поліцією. У Германії за деякими даними прокуратура відмовляє в проведенні розслідування по 70% матеріалів про злочини проти особи. У Австрії до 50 % арештів відміняються судами після перевірки їх законності в змагальному судовому засіданні.
Особливу роль тут грають процесуальні норми: проблема застосування примушення на стадії реалізації матеріальних норм, його організації висуває в число першорядних питання про застосовність у цієї галузі постулату про погоджувальну природу міжнародного права і відповідно про існування особливого способу правового регулювання галузі.

Курсові роботи з кримінального процесу