Курсові роботи з кримінального процесу

Судові прецеденти у кримінальному судочинстві

Характеристика судового прецеденту як джерела кримінально-процесуального права. Види джерел кримінально-процесуального права. Поняття та ознаки судового прецеденту. Види судового прецеденту. Місце судових прецедентів у кримінальному судочинстві України. Судові прецеденти та акти органів судової системи України з питань кримінального процесу. Застосування судової практики як різновиду судового прецеденту.

КУРОРТ

- освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры; Федеральный закон от 23.02.95 N 26-ФЗ, ст.1

Источник - legaldictionary.ru

Про емісію цінних паперів (даті ухвалення рішення про випуск, найменування органу, що ухвалив рішення, обмеження на потенційних власників, місці придбання цінних паперів); про терміни почала і закінчення розміщення цінних паперів; про їх ціни і порядок оплати; про професійних учасників ринку цінних паперів або про їх об'єднання; про отримання доходів по паперах; про найменування органу, що здійснив реєстрацію випуску емісійних цінних паперів.
Змісту доказу - характеру і об'єму відомостей про факти і обставини, що мають значення для справи, властивих різним видам доказів. Саме виходячи з особливостей вмісту в законі визначається предмет допиту підозрюваного, обвинувачений, свідка, потерпілого, предмет експертизи, виділяється специфіка змісту речових доказів, проводиться розмежування між протоколами слідчих (судових) дій і іншими документами.

Курсові роботи з кримінального процесу