Курсові роботи з кримінального процесу

Судово-психологічна експертиза

Теоретичні засади дослідження судово-психологічної експертизи. Нормативне регулювання використання спеціальних знань у новому Кримінальному процесуальному кодексі України. Теоретичні аспекти використання спеціальних психологічних знань у кримінальному проваджені. Аналіз особливостей призначення та проведення судово-психологічної експертизи. Поняття і компетенція судово-психологічної експертизи. Методи судово-психологічної експертизи. Призначення судово-психологічної експертизи та організація її провадження. Особливості проведення комплексних судово-психологічних експертиз.

ГОСТИНИЦА

- имущественный комплекс (здание, часть здания, оборудование и иное имущество), предназначенный для предоставления услуг. Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.97 N 490, п.2

Источник - legaldictionary.ru

В цілях забезпечення загальновизнаних міжнародним співтовариством прав особи на недоторканність і на проведення судового розгляду в розумний і прийнятний термін слідує за прикладом ряду держав законодавчо встановити правило: справа може бути розглянута судом тільки в тому випадку, якщо прокурор направить його до суду протягом певного проміжку часу після арешту. Цей час повинен корелювати з мінімальним терміном позбавлення волі згідно національному кримінальному закону (наприклад, 180 днів).
Ухиленням від сплати митних платежів слід визнавати і умисне їх заниження, якщо сума несплачених платежів є великою. Поняття крупного розміру ухилення дається в примітці до ст. 194 УК. Під ухиленням від сплати митних платежів в крупному розмірі слід розуміти ухилення, при якому сума несплачених митних платежів перевищує одну тисячу мінімальних розмірів оплати праці.

Курсові роботи з кримінального процесу