Курсові роботи з кримінального процесу

Сучасні тенденції розвитку судової експертизи на основі інформаційних технологій

Теоретичні засади дослідження сучасних тенденцій розвитку судової експертизи на основі інформаційних технологій. Поняття судової експертизи. Висновок експерта як джерело доказів. Процесуальний порядок проведення експертизи. Характеристика сучасних тенденцій розвитку судової експертизи на основі інформаційних технологій. Сучасний стан і перспективи інформаційного забезпечення судово-експертних досліджень. Програмні продукти та автоматизовані комплекси, що застосовуються для комп'ютеризації судово-експертної діяльності. Експертні системи, проблеми їх використання для вирішення криміналістичних завдань. Перспективні методи розвитку судово-експертної діяльності.

КОЛОНИЯ

(от лат. colonia - поселение) - 1) страна или территория, находящаяся под властью иностранного государства (метрополии), лишенная политической и экономической самостоятельности и управляемая на основе специального режима; 2) в РФ - вид исправительных учреждений.

Источник - legaldictionary.ru

Відносно двох перших тлумачень в науці кримінального процесу можна виявити відносно стійку одностайність. Проте третє значення викликає в науковому середовищі полеміку. Природно, ніхто не заперечує тезу про те, що порушення кримінальної справи це певний етап (хай часом і мізерний) в русі кримінального процесу до його мети. Разом з тим, групі учених представляється спірною ідея, що цей етап самостійна стадія кримінального судочинства, оскільки ніяких історичних і "географічних" передумов до такого самовизначення службового (по суті) моменту досудового виробництва вони не бачать.
Як указував В. І. Ленін, основна ідея Марксової теорії суспільних відносин полягає в розділенні останніх на матеріальних і надбудовні (ідеологічні) .29 Хоча матеріальні правові відносини дійсно ближче до матеріальних відносин виробництва, вже внаслідок того, що процесуальні відносини завжди мають свій матеріально-

Курсові роботи з кримінального процесу