Курсові роботи з кримінального процесу

Формування обвинувачення в кримінальному процесі України

Теоретичні засади дослідження формування обвинувачення в кримінальному процесі України. Функція обвинувачення та її місце в системі кримінально-процесуальних функцій. Обвинувачення у контексті положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини. Аналіз особливостей формування обвинувачення в кримінальному процесі. Сторона обвинувачення в кримінальному процесі. Реалізація обвинувачення: поняття, сутність, етапи за новим кримінальним процесуальним законодавством.

КАЗИНО

(фр. casino, от ит. casino - домик) - игорное заведение, в котором с использованием рулетки, игровых столов для карточных игр и игры в кости, а т.ж. другого игорного оборудования проводятся азартные игры с объявленным денежным или иным имущественным выигрышем.

Источник - legaldictionary.ru

В той же час державні органи, фактично виконуючі вирок, можуть здійснювати карно-процесуальні дії і мати при цьому відповідні повноваження і обов'язки. Наприклад, адміністрація виправної установи має право звернутися до суду з. уявленням про умовно-дострокове звільнення особи, що відбула певну частину покарання і що зарекомендував себе позитивно, у зв'язку з чим виникають відповідні процесуальні відносини між судом і особою, організацією, що звернулися до суду. Представник установи, виконуючої вирок, має право також брати участь в засіданні суду.
Відповідно до названих нормативних актів дізнавачами а, значить, і належними суб'єктами правомочними приймати рішення про збудження кримінальної справи або про відмову в цьому, є особи, призначені на одну з посад штатного підрозділу дізнання як в УМВД відповідної області, так і в міських, районних і лінійних органах внутрішніх справ.

Курсові роботи з кримінального процесу