Курсові роботи з кримінального процесу

Докази та доказування в кримінальному процесі

Поняття процесу доказування, елементи процесу доказування. Поняття, способи збирання і перевірки доказів. Поняття і значення оцінки доказів. Поняття внутрішнього переконання як методу і результату оцінки доказів. Межі доказування і фактичний об'єм зібраних доказів.

АПЕЛЛА

- народное собрание в древнегреческом государстве Спарта. Формально А. была высшим органом власти, собиравшимся ежемесячно. На собрании принимались законы, избирались должностные лица, решались вопросы войны и мира, союза с другими государствами, рассматривались вопросы о наследовании должности вождя (царя), определялось, кому из вождей возглавлять войско в походе, и т.д. В А. участвовали все спартиаты, достигшие 30-летнего возраста. Первоначально его созывали вожди и герусия, позднее эфоры. Решение А., которое герусия или вожди считали вредным для государства, могло быть ими отменено.

Источник - legaldictionary.ru

Значенням даних правив, рекомендацій не слід нехтувати. У практиці нерідкі випадки, коли ефективність пред'явлення доказів набагато знижується або взагалі втрачається саме унаслідок недотримання слідчим вказаних рекомендацій, поспішністю пред'явлення доказів, що дозволяє визначити їх сенс і в цілому систему доказів, які має в своєму розпорядженні слідчий, а також зганьбити їх. Особливо важливе значення дотримання даних правил має при розслідуванні справ про господарські злочини, коли слідчий має справу із злочинцями, як правило, що скоюють замасковані, добре продумані злочини, володіють хорошою розумовою здатністю, рефлексією мислення і спостережливістю.
У кримінальному законі повинні бути визначені загальні - т.з. "інтеграційні", цілі всіх кримінально-правових засобів, реалізація яких повинна здійснюватися за допомогою реалізації конкретніших - найближчих цілей, що стоять перед тими або іншими засобами кримінально-правової дії.

Курсові роботи з кримінального процесу