Курсові роботи з кримінального процесу

Невтручання в приватне життя як засада кримінального провадження

Теоретичні засади дослідження невтручання в приватне життя як засади кримінального провадження. Поняття і головні характеристики принципів права. Поняття та система принципів (засад) кримінального провадження. Аналіз особливостей дотримання засади про невтручання в приватне життя. Поняття засади невтручання у приватне життя як засіб для захисту особи у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. Невтручання у приватне життя при провадженні деяких слідчих (розшукових) дій.

КАБАЛА

(араб. кабала - расписка, обязательство) -1) тяжелая форма личной зависимости, обычно связанная с займом. На Руси термин “К.” появился на рубеже 14-15 вв. К. назывались т.ж. юридические акты, оформлявшие долговые обязательства; 2) полная, крайне тяжелая зависимость угнетенного, эксплуатируемого человека, подневольное положение.

Источник - legaldictionary.ru

Крім того, якби заборона відомих діянь під страхом покарання і кримінальне переслідування винних в їх чиненні було б ззовні накладеним обов'язком, то як ми пояснимо весь історичний рух кримінального законодавства, ті коливання, іноді вельми разючі, при визначенні не тільки порівняльної важливості окремих злочинних діянь, але і самій їх злочинності, і притому не тільки по відношенню до діянь, небезпечних для правового порядку, але і прямо для нього шкідливим?
Ще одним препятствієм для відновлення права виправданого є заявітельний порядок відшкодування шкоди. Заявітельний порядок може бути доречний тільки тоді, коли мова йде про відновлення честі несправедливо звинуваченого в здійсненні злочину. У решті всіх випадків необхідність заяви особою відповідної вимоги, на наш погляд, теж є додатковою формальною умовою, що надмірно ускладнює процедуру.

Курсові роботи з кримінального процесу