Курсові роботи з кримінального процесу

Попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України

Стан дослідження тематики. Правове регулювання попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України. Зміст та складові попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України. Організація попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України.

НАЛОГ

- обязательный, индивидуально-безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. В РФ различаются налоги трех видов: федеральные, региональные и местные; перечень Н. каждого из видов установлен Налоговым кодексом РФ. Органы государственной власти не вправе вводить дополнительные Н. и обязательные отчисления, не предусмотренные законодательством РФ, равно как и повышать ставки установленных Н. и налоговых платежей.

Источник - legaldictionary.ru

У випадках виявлення правопорушень, для усунення яких законодавство зобов'язує його поводитися з позовом (федеральні закони: "Про приватизацію державного майна і основи приватизації муніципального майна" від 21 липня 1997 р. (у редакції від 7 серпня 2001 р.) (ст.29); "Про неспроможність (банкрутстві)" від 8 січня 1998 р. (ст.6); "Про неспроможність (банкрутстві) кредитних організацій" від 25 лютого 1999 р. (у редакції від 7 серпня 2001 р.) (ст.35, 38); "Про ринок цінних паперів" від 22 квітня 1996 р. (у редакції від 7 серпня 2001 р.) (п.5 ст.51); "Про наркотичні засоби і психотропні речовини" від 20 червня 2000 р. (ст.41, 51 - 53, 60);
Очевидно, що всі ці правові норми, цей обширний пласт законодавства, за певних умов, залежно від вибраної стратегії і тактики звинувачення і/або захисту, може бути використаний на користь обох сторін. Питання тільки в тому, за яких умов з позиції тактики і методики розслідування?

Курсові роботи з кримінального процесу