Курсові роботи з кримінального процесу

Процесуальний статус захисника у кримінальному провадженні

Теоретичні засади дослідження процесуального статусу захисника у кримінальному провадженні. Поняття та значення захисту у кримінальному судочинстві. Особливості забезпечення права на захист у кримінальному провадженні. Аналіз особливостей процесуального статусу захисника у кримінальному провадженні. Особливості статусу захисника у кримінальному процесі. Права та обов'язки захисника у кримінальному процесі. Обставини, при яких участь захисника обов'язкова.

ЭМБАРГО

(исп. embargo - наложение ареста, запрещение) - практикуемая в международных отношениях мера воздействия одного государства либо группы государств на какое-либо государство с целью принудить его к выполнению своих обязательств, отказу от проведения политики, противоречащей основным принципам и общепризнанным нормам международного права, без применения военной силы, заключающаяся в установлении полного или частичного запрета на осуществление внешнеэкономических связей с определенными государствами. В случае существования угрозы миру и безопасности такая мера может быть использована по решению Совета Безопасности ООН (ст. 39-41 Устава ООН).

Источник - legaldictionary.ru

Так, наприклад, В. Р. Смирнов, що зв'язує появу кримінально-правових відносин з вироком суду, що вступив в законну силу, приводить на підтвердження своєї позиції наступні аргументи. Він визнає, що вже у момент скоєння злочину у держави виникає владне повноваження застосувати до злочинця міри державної дії, а у злочинця - обов'язок зазнати їх. "Проте тут ще немає правових відносин, - затверджує В. Р. Смирнов, - але є відносини, для організації яких (як і взагалі будь-яких відносин) необхідне видання відповідного акту про застосування тієї або іншої норми права".22 Таким чином, на думку В. Р. Смирнова, процес виникнення кримінально-правових відносин проходить наступні стадії: спочатку в результаті скоєння злочину "звичайні суспільні відносини" трансформуються в "відносини особливого роду", які у свою чергу трансформуються в кримінально-правових
Не вдаючись до викладу учення про onus probandi інших письменників по law of evidence, оскільки всі вони більш менш схожі, постараємося зробити загальні виводи, вивести загальні правила про тягар доказанія в англійському кримінальному процесі.

Курсові роботи з кримінального процесу